Новото издание „Любопитната София“ от тематичната поредица на Столична библиотека за историята на столицата

„Любопитната София“ е част от успешната поредица книги „Моята София“, „Голямата София“ и „Красивата София“, реализирани през последните години от Столична библиотека. В тях са представени главни етапи от развитието на столицата, отразени на страниците на сп. „Сердика“ (1937 – 1952 г.). Новото издание разкрива част от картината на живота в столицата и прави съпоставка на облика и атмосферата на града в миналото и днес. В книгата са включени страниците за София и нейните околности от изданието „Водач за България“ тип „Бедекер“ от 1934 г. Тези популярни пътеводители за различни градове и държави съдържат карти, маршрути и съвети за пътуване, описания на забележителности и музеи, както и търговска и стопанска информация. Името на техния създател германския издател Карл Бедекер (1801 – 1859 г.), става нарицателно за този вид литература.

Image Description

Американски център

Read More