• Начало
  • Обединен каталог на периодичните издания преди 1944 г. Регина ПИ София

Столична библиотека Ви предлага дигитализирани копия на съхранявани периодични издания от гр. София, в изпълнение на проект РЕГИНА-ПИ „Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г.“ към фонд „Научни изследвания“.

 

Археологически известия на Народния музей в София
Беломорски преглед
Български книжици
Българска сбирка
Български преглед
Вик за свободни хора
Вяра и разум
Двадесети век
Денница
Софийски общински вестник  1914 – 1918  и 1889 – 1896
Столичен общински вестник
Церковен вестник
 

Image Description

Американски център

Read More