• Начало
  • Заявление за издаване на читателска карта

Заявление за издаване на читателска карта

За да станете читател на Столична библиотека следва да се попълни формата на заявление за издаване на читателска карта, като полетата отбелязани с * са задължителни. Когато това се отнася за дете до 14 год. възраст, заявлението се попълва с данните на детето (читателя), а родителя (настойника/попечителя) попълва и втората форма – декларация за информирано съгласие.

След приключване на регистрацията, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите информация за номера на Вашата читателска карта.

С получения № на Вашата читателска карта, може да си направите профил в Сайта на Столична библиотека, като влезете в сайта на Столична библиотека, раздел „Моята библиотека“ – „Вход“ и да попълните формата за регистрация, след което може да направите резервация на книги. За целта следвайте указанията от раздел „Услуги“ – „Резервиране на книга“. Книгите ще Ви се предоставят след като получите e-mail, че заявката е изпълнена.

В полето „Място за получаване*“ отбележете къде ще получите готовата читателска карта – пл. „Славейков“ № 4 или филиалите.

При първото Ви посещение в Столична библиотека, ще получите читателската си карта, след заплащане на таксата (виж ценоразписа). Ако сте направили резервация на книги и сте получили уведомително писмо на Вашия e-mail, ще можете да си ги вземете.

Поради спецификата на фондовете и ценните оригинали, които се предоставят е задължително ползването на лични данни. Столична библиотека в качеството си на администратор на лични данни е вписана в регистъра поддържан от Комисията за защита на личните данни.

Ако подавате заявление за издаване на читателска карта на дете до 14 годишна възраст, следва да попълните и декларацията за информирано съгласие на родител / настойник / попечител на дете до 14 годишна възраст.Image Description

Американски център

Read More