• Начало
  • Проекти
  • Проект „Столична библиотека – център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“

Проект „Столична библиотека – център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“

Столична библиотека изпълнява проект „Столична библиотека – център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“, финансиран от Министерство на Културата, в размер на 4931,50 лв.  

Проектът се реализира в контекста на политиката на Министерството на културата в областта на библиотечно-информационното обслужване в София и региона и е в съответствие със Стратегията за развитие на културата.

Основните цели на проекта са:

  • Библиотекарите от общините Елин Пелин, Горна Малина, Мирково и Челопеч да добият и развият уменията, необходими за работата в модерни съвременни институции.
  • Чрез обучителните работни срещи да се повиши квалификацията на библиотечните специалисти от област София и качеството на обслужването на читателите в региона. Да се придобият знания за изграждане на краеведски фондове и съхранение на културното наследство от региона.
  • Чрез практикумите да се повишат практическите умения на библиотекарите, да се унифицира организацията на фондовете в библиотеките по международен стандарт.

Координационната и експертно-консултантската дейност на терен ще решава проблемите на всяка посетена библиотека от гледна точка на прилагането на установената методика.

Предвидени са следните дейности:

Дейност 1 Квалификационна и  експертна дейност на читалищните библиотекари в София и областта – 6 обучителни срещи и организиране на 33 споделени практикума на ротационен принцип с работни групи,включващи библиотекарите от съответната община. За периода 1 май – 30 ноември 2021г. ще бъде обхваната всяка една библиотека от съответната община;

Дейност 2 Координационна дейност за библиотеките от област София – посещение на 4 читалищни библиотеки от областта. Участие в ежегодната национална среща на методистите в гр. Ямбол.

Като обучители и лектори са включени колеги от секторите „Краезнание и книжовно наследство“, направление „Информационни ресурси. Дигитален център“, „Обслужване“, както и посещения с Библиобуса на Столична библиотека - първия в България мобилен библиотечен филиал.

Ръководител на проекта е г-жа Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека

Проектът е с продължителност май – ноември 2021 г.

Image Description

Американски център

Read More