• Начало
  • Проекти
  • Проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие“

Проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие“

Столична библиотека реализира проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие“, финансиран от Министерство на културата, в размер на 4998,50 лв. Проектът има за цел да осъществи политиката на Министерството на културата в областта на библиотечно-информационното обслужване в София и региона и е в съответствие със Стратегията за развитие на културата. Основните цели са: чрез обучителните практикуми и уебинари да се повиши квалификацията на библиотечните специалисти от областта и качеството на обслужването на читателите в региона. Координационната и експертно-консултантската дейност на терен да реши проблемите на всяка посетена библиотека. Чрез 3Д писалките и роботчетата-пчелички библиотекарите да се обучат в дигитална компетентност. Методическото издание да запълни необходимостта от систематизирана професионална информация за работа на библиотекарите. Предвидени са следните дейности: дейност 1 Квалификационна и експертна дейност на читалищните библиотекари в София и областта – 4 практикума и 2 уебинара; дейност 2 Координационна дейност за библиотеките от област София – посещение на 7 читалищни библиотеки от областта; дейност 3 Издание на методическо пособие. Ръководител на проекта е г-жа Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека. Проектът е с продължителност 2 месеца – до декември 2020 г.

Image Description

Американски център

Read More