• Начало
  • Проекти
  • Нови активности по проекта „Столична библиотека – медиатор за споделени книжни, електронни и дигитални ресурси на обществените библиотеки в София и областта”

Нови активности по проекта „Столична библиотека – медиатор за споделени книжни, електронни и дигитални ресурси на обществените библиотеки в София и областта”

В рамките на проекта за регионална дейност към Министерство на културата „Столична библиотека – медиатор за споделени книжни, електронни и дигитални ресурси на обществените библиотеки в София и областта” в Американския център на Столична библиотека между 29 ноември и 1 декември се проведе обучение и практикум за читалищни библиотекари без професионална подготовка, както и за новоназначени библиотекари.

В 3 дневното обучение бяха включени следните професионални теми: нормативна уредба и библиотечна документация, комплектуване, регистрация и класификация на библиотеч-ния фонд, библиотечни каталози, търсене на информация в бази данни, нареждане, сигниране и опазване на библиотечния фонд.

В обучението взеха участие 12 библиотекари: 8 от София град и 4 от София – област. Обучението завърши с практикум, в който библиотекарите показаха усвоените знания и умения, придобити по време на обучението.

Image Description

Американски център

Read More