Проект „Голямата София“

Столична библиотека изпълнява проект „Голямата София“, финансиран от Столична програма „Култура 2020“, в размер на 4500 лв. Целта на проекта е да бъде промотирано богато илюстровано двуезично издание (на български и английски език), проследяващо присъединяването през 1938 г. на близките до столицата села и превръщането им в модерни градски квартали; техните принципи на градоустройственото, икономическото и културното формиране и превръщането на Столична голяма община в съсредоточие на европейските ценности, традиции и модели. Това са близките до столицата села Бояна, Княжево, Горна Баня, Надежда, Слатина, Драгалевци и Дървеница, както и други близки селища. Текстовете, включени в изданието – статии, факти, статистически сведения, фотоси и факсимилета, публикувани в периодични издания и сборници от фонда на Столична библиотека и други архивни източници, проследяват стремежа на София през миналия век да се разшири териториално и да се утвърди като европейска столица. Творческата концепция на проекта е да продължи поредицата за София като представи отделните райони равностойно, с тяхната идентичност и същевременно неделима част от столичния град. Материалите постепенно разкриват развитието на селата до превръщането им в модерни градски центрове, запазили характера си и традициите, но подчинени на идеята за превръщането на София в съвременен европейски град. Допълнителните статистически данни и фотоси онагледяват темите. Освен издаването и промотирането на двуезичното издание са предвидени и други активности – популяризация в интернет пространството, провеждане на дигитални изложби, включване на продукта в дигиталната платформата „Сердика“ и др. Основните цели, които Столична библиотека се стреми да постигне, са: да се презентира София, нейната култура и история, духа на града пред широката публика; да се популяризира културното наследство на променящия се град; да се представи София като европейска столица и като културно средище в миналото; да се разширят знанията на публиката (с акцент учениците) за културното и европейското минало на София под слогана – София винаги е била и ще бъде част от Европа и от европейското развитие. Проектът е насочен към следните целеви групи: специалисти, изследователи, ученици, студенти и преподаватели, експерти от районни администрации и всички, чиито интереси са насочени към създаване на бъдещата smart визия на столицата. Творческият екип на проекта включва следните професионалисти и експерти: Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека, д-р Александър Мирков – историк, експерт от Регионалния музей „История на София“, автор на 3 книги за историята на София и 150 научни студии и статии – консултант и редактор на книгата, Антон Тодоров – графичен дизайнер на множество книги и различни печатни издания, д-р Марчела Борисова – зам.-директор в Столична библиотека, Ана Анастасова – началник-сектор „Краезнание и книжовно наследство“ – координатор издирване и подбор на материалите. Устойчивото развитие на проекта ще продължи с изработване на документални изложби, представящи всички райони на столицата и гостуващи в тези квартали на София, виртуални изложби, проследяващи развитието на градската среда на столичния мегаполис, пътуваща документална изложба. Проектът е с продължителност март – декември 2020 г.

Image Description

Американски център

Read More