Актьорите : Личностни характеристики и нагласи към професията

Актьорите : Личностни характеристики и нагласи към професията

Автор: Деница Каприева

  • Издателство: Изток-Запад
  • /
  • Година: 2024

  • Каталог: Линк


Личностите и поведението на актьорите провокират силен интерес в обществото. Наглед странно, научните проучвания на техните психологически и емоционални характеристики не изобилстват. Текстът предлага многопластово изследване на отличителните психологически характеристики на представителите на актьорската професия. Разгледани са ред психологични конструкти, очертаващи спецификите на избралите актьорската професия. Основно чрез анализ на данните от авторско изследване, с отчитане и на вече налични проучвания, в монографията се достига до по-задълбочено разбиране на психологичните тенденции в групата на актьорите. То има сфера на приложението си както в тяхната работа, така и в работата с тях – в професионален и психологичен план.

 

Image Description

Американски център

Read More