Българските евреи и окончателното решение

Българските евреи и окончателното решение

Автор: Фредерик Б. Чери

  • Издателство: Сиела
  • /
  • Година: 2023

  • Каталог: Линк


„Българските евреи и Окончателното решение“ на американския историк и българист Фредерик Б. Чери е наистина фундаментална книга, която хвърля повече светлина върху един от най-мрачните периоди в новата история на България – Втората световна война, мястото на България в нея, отношението на нацистка Германия към евреите и натиска, който тя упражнява върху цар Борис III и българското правителство по еврейския въпрос, както и събитията, довели до смъртта на хиляди невинни.

С помощта на германски и български архиви, интервюта с очевидци и оцелели и множество други източници, Фредерик Б. Чери изгражда образцово историческо изследване, в което се опитва да представи събитията максимално безпристрастно, без да робува на идеологии и без да спекулира.

Разглежда участието на цар Борис III, сложната ситуация, в която е поставена икономически зависимата от Германия България, и антисемитските политики, които се прилагат с променлив успех. Не пропуска ролята на духовници, политици, общественици и обикновени хора за спасяването на евреите от старите земи на Царство България, но и не си затваря очите за депортацията на над 11 000 евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия.

Това е една история за вина, престъпления, кураж, морал и изкупление, която половин век не беше достъпна за българския читател. Надяваме се, че това издание ще ви помогне да разберете по-добре този бурен период от нашата история.

Image Description

Американски център

Read More