Библиотеката на д-р Константин Стоилов

Личната библиотека на д-р Константин Стоилов е дарена на Столична библиотека през 1991 г. от неговите наследници.

Колекцията включва 2100 тома книги и 38 периодични издания на български, руски, немски, френски, английски, латински и гръцки език, печатани в периода 1855 – 1900 г. Дарението включва и вещи и документи на д-р Константин Стоилов.

Зала „д-р Константин Стоилов“ е предпочитано място от историци, изследователи, литературоведи и критици. Уютната обстановка е подходяща за заснемане на медийни интервюта. Залата предоставя отлични условия за провеждане на креативни образователни уроци, насочени към учащата аудитория. 

В подкрепа на образованието се организират беседи, лекции и презентации по предварително заявена тема и дата на посещение. 

Услугата „Културен гид“ дава възможност да се запознаете в детайли чрез беседа с личността д-р Константин Стоилов, както и с ценните издания от личната му библиотека.

Залата се намира на етаж 4 в централната сграда на Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4.

Image Description

Американски център

Read More