Зона за обществени науки

Зона за обществени науки

В пространството на III етаж са разположени книги на свободен достъп от областите на обществените, естествените и точните науки на български и чужди езици за заемане за дома и ползване в читалните зали на етажа. Осигурени са индивидуални работни места с Wi-Fi, където читателите могат да работят със собствени материали и електронни устройства – преносими компютри, таблети и смартфони. Предоставени са различни споделени зони и пространства за колективни събития и провеждане на групови занимания за ученици, студенти и др. На разположение на читателите е компютър за самостоятелно ползване на електронния каталог и бази даннни на библиотеката.

Image Description

Американски център

Read More