Личната библиотека на Кирил Христов

Личната библиотека на Кирил Христов е дарена на Столична библиотека по негово желание през 1946 г.

Колекцията включва около 800 тома книги предимно художествена литература на български, чешки, немски, хърватски и сръбски езици. Съдържа първи и редки издания на наши и чужди писатели, повечето от тях (260) с автографи и посвещения на Кирил Христов от Иван Вазов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Симеон Радев, проф. Михаил Арнаудов, Елин Пелин, Андрей Протич и др.

Заедно с книжното богатство на Кирил Христов са експонирани и някои негови ценни документи сред които са: Личната му карта издадена от III софийски полицейски участък, Грамотата за избирането му на почетен член на Славянския институт в Прага през 1936 г., Адрес от столичния кмет инж. Иван Иванов, по случай юбилея на К. Христов – 02.06.1938 г., Писмо от К. Христов до Николай Стойков – директор на Общинска библиотека – София относно своето дарение – 20.10.1944 г.

Зала „Кирил Христов“ е предпочитано място от изследователи, литературоведи и критици. Уютната обстановка е подходяща за заснемане на медийни интервюта. Залата предоставя отлични условия за провеждане на креативни образователни уроци, насочени към учащата аудитория.

В подкрепа на образованието се организират беседи, лекции и презентации по предварително заявена тема и дата на посещение.

Услугата „Културен гид“ дава възможност да се запознаете в детайли чрез беседа с личността Кирил Христов, както и с ценните издания от личната му библиотека.

Залата се намира на етаж 4 в централната сграда на Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4.

Image Description

Американски център

Read More