Библиотеката на Симеон Радев

Личната библиотека на Симеон Радев е дарена на Столична библиотека от Държавна агенция „Архиви“. Тя съдържа 2252 тома книги и периодика на български, руски, английски, френски, немски, сръбски, италиански и румънски езици, от които 75 издания от XIX век, а останалите са от началото до средата на XX век. 

Музейната експозиция с личната библиотека на Симеон Радев е предпочитано място от историци, изследователи, литературоведи и критици. Уютната обстановка е подходяща за заснемане на медийни интервюта. Залата предоставя отлични условия за провеждане на креативни образователни уроци, насочени към учащата аудитория. В музейната пространство се организират беседи, лекции и презентации по предварително заявена тема и дата на посещение.

Услугата „Културен гид“ (беседа на експерт „Книжовно наследство“) дава възможност да се запознаете с жизнения и творчески път на Симеон Радев, както и с ценните издания от личната му библиотека.

Залата се намира на IV етаж. Музейното пространство, посветено на Симеон Радев, заедно с експозицията на Константин Стоилов, ще бъде част от бъдещия Литературен музеен комплекс „Бележити българи“ на Столична библиотека.

Image Description

Американски център

Read More