Зала „Книжовно наследство“

Колекция „Книжовно наследство“ съхранява 12 000 тома книги, включващи старопечатни и първи издания на художествена литература, научни съчинения, библиофилски издания, инкриминирани книги, колекции от личните библиотеки на видни личности, книги с автографи, издания с библиографска рядкост.

Фонд „Книжовно наследство“ е разположен в обновени помещения, подходящи за креативна образователна среда, представяне на книги, литературни беседи, заснемане на рекламни, телевизионни и кино продукции.

В подкрепа на образованието се организират беседи, лекции и презентации по предварително заявена тема и дата на посещение. 

Услугата „Културен гид“ дава възможност да се запознаете в детайли чрез беседа с редките и ценни издания от колекция „Книжовно наследство“.

Залите се намират на етаж 3 и 4 в централната сграда на Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4.

Image Description

Американски център

Read More