Зала „Краезнание“

Колекция „Краезнание“ е документален и информационен архив за историята и съвременното състояние на гр. София. Предлага на своите читатели над 2 500 тома книги, служебни, периодични и графични издания, карти. Включва научна, научнопопулярна, справочно-библиографска, художествено-мемоарна и официално-документална литература, основно на български език. 

Фонд „Краезнание“ предоставя за ползване богата електронна краеведска база данни, включваща материали за гр. София, публикувани в периодичния печат от 1994 г. до днес. С изключително ценно съдържание е и ретроспективната база данни обхващаща периода 1878 – 1944 г. Предоставена за ползване е богата краеведска картотека за годините от 1944 г. до 1993 г. В Дигитална платформа „Сердика“ са включени столични периодични издания от 1914 г. до 1991 г.

Предлага се експертна библиографска справка по въпроси от обществено-политическия, икономическия и културен живот на столицата, минало и видни личности.

Зала „Краезнание“ е утвърдено и предпочитано място от всички възрастови групи. Разработват се иновативни образователни формати в подкрепа на образованието, насочени към учащата аудитория.

Обновеното пространство в зала „Краезнание“ е желано място за срещи, беседи, презентации и представяне на книги.

Услугата „Културен гид“ дава възможност да се запознаете в детайли чрез беседа с историята на гр. София.

Зала „Краезнание“ се намира на етаж 3 в централната сграда на Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4.

Image Description

Американски център

Read More