Зона за изкуствата

Сектор „Изкуство” е създаден през 1962 г. като специализирано звено на Столична библиотека, в което се изграждат фондове от книжни и некнижни носители на информация в областта на изкуството.

В Зала 1 „Изобразително изкуство” се съхранява и предоставя на читателите богат набор от литература, свързана с различните видове изобразителни изкуства. В нея се намират и част от албумите, в които могат да се видят почти всички класически творби на изобразителното изкуство, както и информация за тях. Част от албумите представляват сборници от арт творбите, представени в големите световни музеи. Фондът, който е разположен в залата включва биографии на творци, исторически преглед на световното и българското изкуство и сборници по теория и история на изобразителното изкуство. 

Зала 2 „Театър, кино и музика”  на сектор Изкуство функционира като арт пространство, където читателите и гостите на Столична библиотека могат да прекарат приятно време в досег с различните видове изкуства. Тук са разположени книгите с тематика от областта на сценичните изкуства и киното, а също така фонда от грамофонни плочи. Техниката, с която разполагаме позволява представяне на  мултимедийни презентации,  прожекции на части от научно-популярни или художествени филми и слушане на музика от грамофонни плочи и  СД и DVD, част от некнижния фонд на библиотеката. В нея се осъществяват разговори с творци и представители на изкуството и културата. Тя е уютно място за неформални срещи на потребители на библиотеката. Инсталиран е  компютър за читателите с достъп до Internet, до електонии бази данни и библиотечни ресурси. Залата е добра база за реализиране на проекти и програми, свързани с изкуството.

Във фоайето и коридорите на сектора е разположена литературата на свободен достъп с тематика в областта на музиката, архитектурата, приложните изкуства, графиката и съвременнии класически пиеси . В сектор Изкуство се намира и изключително богатия фонд от нотни издания, който съдържа ноти за вокална и инструментална музика. Роялът може да се ползва от читателите на библиотеката в определени часове. 

Image Description

Американски център

Read More