Информационен и дигитален център

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР Ви предлага:

1. Библиографски и информационни услуги:

  • Предоставяне на библиографска и фактографска информация;
  • Достъп до собствени и други електронни бази данни;
  • Предоставяне на писмена библиографска информация.

(Според ценоразписа на услугите, извършвани в Столична библиотека – Раздел II и IV)

2. Безплатен интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

 

ДИГИТАЛНИЯТ ЦЕНТЪР Ви предлага:

1. Дигитализиране на документи от библиотечния фонд, като се спазва чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право.

2. Дигитализиране на външни документи.

3. Правилата за дигитализиране са част от Правилата за обслужване на потребителите.

4. Цените на услугите и сроковете за изпълнение по сканиране са определени в Ценоразпис за услугите в библиотеката.

Image Description

Американски център

Read More