Зона за художествена литература

Зона за художествена литература

В пространството на II етаж на разположение на посетителите са най-новите заглавия в областта на филологическите науки на български и чуждестранни автори, които могат да се заемат за дома срещу читателска карта за библиотеката. Максимално онагледените колекции с литература предоставят възможност за избор на книги.

Осигуреният Wi-Fi в зоните на II етаж дава възможност за самостоятелно четене, групова работа и дискусии на място и в онлайн среда.

Image Description

Американски център

Read More