• Начало
  • Събития
  • Столична библиотека стартира нов сезон на популярната лектория „Светът на физиката на живо“

Столична библиотека стартира нов сезон на популярната лектория „Светът на физиката на живо“

Столична библиотека, катедра „Физика“ към Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и списание „Светът на физиката“ към Съюза на физиците в България стартират новия сезон на популярната лектория „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО“. На 14 март от 17:30 часа в Американския център на библиотеката проф. Мишел Израел, доктор по медицина, ще изнесе лекцията „Нейонизиращи лъчения, топлинни и нетоплинни ефекти на въздействие върху човека. Безжичните технологии и здравето на населението“.
„Светът на физиката на живо“ е цикъл от ежемесечни публични лекции на известни учени и изследователи – настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“, които ще представят концептуални и актуални научни открития и влиянието им върху съвременния начин на живот на човечеството.
Лекциите са научнопопулярни и всеки, който се интересува от Света на физиката, е очакван наш гост!

Image Description

Американски център

Read More