Конкурс за есе на Столична библиотека и TELUS International Bulgaria

Столична библиотека и TELUS International Bulgaria обявиха конкурс за написване на есе на тема „Библиотеката на утрешния ден: баланс между традиция и технологии“

I. Условия за участие в конкурсa:

Изисквания: Участници на възраст над 17 години, имащи познания по френски/немски/испански или италиански език.

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация:

три имена, възраст, адрес, email, телефон, *учебно заведение (ако сте ученик/студент) Всеки автор може да участва само с един материал.

 Език на есето: Френски/ Немски/Испански или Италиански език.

Технически изисквания: максимален обем – до 2 печатни страници

(формат A4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 12.

Електронен адрес за изпращане на творбите: essay@telusinternational.com

II. Времеви обхват на конкурса:

● Начална дата на конкурса: 01.11.2023 г.

● Краен срок за изпращане на конкурсната работа: 10.12.2023 г.

● Обявяване на победителите: 18.12.2023 г.

● Награждаване на победителите: 20.12.2023 г.

III. Награждаване:

● Наградният фонд за първо място е: 500 лева.

● Наградният фонд за второ място е: 300 лева.

● Наградният фонд за трето място е: 200 лева.

IV. Лични данни

Личните данните, които ще ни изпратите и ще обработваме, са име, адрес и информация за контакт – необходими са ни, за да можем да се свързваме с вас във връзка с конкурса, както и бъдещи възможности за работа при нас и други наши инициативи; както и информация за възрастта ви – необходима ни е, за да потвърдим дали отговаряте на възрастовия критерий за участие.

Личните данни ще бъдат пазени от нас за период до три (3) години след обявяването на победителите, като след това ще бъдат изтрити, освен ако не е необходимо да се запазят във връзка със законов интерес на TELUS International Bulgaria (например в случай на съдебни производства) или има такова изискване по закон.

С изпращането на творбите ви и участието ви в „TELUS Adventure 2023 – Autumn Edition“ вие се съгласявате Telus International Bulgaria да обработва личните ви данни по начина, описан по-горе. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на личните ви данни, както и други права, предвидени по закон. Ако бихте искали да упражните правата си или имате въпроси във връзка с обработването на личните ви данни, моля, свържете се с нас на e-mail: TI.Privacy.Office@telusinternational.com.

Image Description

Американски център

Read More