XVII национален коледен ученически конкурс за есе на тема „Щастливият човек“

По традиция в дните преди 24 октомври – рождения ден на Столична библиотека, обявяваме темата на XVII национален коледен ученически конкурс за есе. И тя е „Щастливият човек“.

На всички участници желаем здраве, творческо вдъхновение и успех!

Столична библиотека 

и
Народно читалище „Света София 1997“


обявяват

 

ХVII национален коледен литературен ученически конкурс за есе

 

на тема „Щастливият човек“

 

В конкурса могат да участват ученици в гимназиален курс на обучение (VIII – XII клас) от цялата страна. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него трите си имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка.    

Есетата в обем до две машинописни страници ще се приемат до 20 ноември 2021 г. в отдел „Културна и проектна дейност“ на Столична библиотека по пощата на адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ №4, Столична библиотека, отдел „Културна и проектна дейност“, за конкурса „ЩАСТЛИВИЯТ ЧОВЕК“, както и на следния e-mail: k_otdel@mail.bg 

Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури  с председател проф. д-р Алберт Бенбасат – преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет „Журналистика и масова комуникация“

и  членове:

доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева – преподавател в Нов български университет гр. София;

Йовка Иванчева – ръководител сектор „Културна и проектна дейност“ в Столична библиотека.

 

Коледното тържество за награждаване на отличените участници ще се проведе в Столична библиотека на 13 декември 2021 г., от 17:00 ч.

На отличените ще бъдат връчени следните награди:


Първа награда – ваучер за подарък на стойност 100 лева, книги, грамота и плакет;


Втора награда – ваучер за подарък на стойност 70 лева, книги, грамота и плакет;


Трета награда – ваучер за подарък на стойност 50 лева, книги, грамота и плакет;


Специална награда на директора на Столична библиотека – смарт часовник, книги, грамота и плакет;

 

Специална награда на Председателя на НЧ „Света София – 1997“ – плакет,  ваучер за подарък на стойност 70 лв., книги и грамота;

 

Поощрителни награди – 10 броя, грамоти и книги.


За контакти: 

Сектор „Културна и проектна дейност“

тел. 02/8015914 

e-mail: k_otdel@mail.bg 
г-жа Йовка Иванчева, г-жа Мариела Благоева

Народно читалище „Света София – 1997“

тел.0887457175; 02/9865721

e-mail: st_sofia@abv.bg

Нели Бенбасат – Председател

Димитрия Бързакова – Координатор културни дейности

Image Description

Американски център

Read More