ХVI Национален Коледен литературен ученически конкурс за есе на тема „Култура под карантина“

По традиция в дните преди рождения си ден – 24 октомври, Столична библиотека обявява темата на тазгодишния XVI Национален Коледен ученически конкурс за есе – „Култура под карантина“. И тази година темата е свързана с едно от най-значимите събития на 2020 година, а именно възникването и разпространението на световната епидемия от КОВИД 19 и нейното отражение върху живота на хората по света и в България в частност.

Столична библиотека и Народно читалище „Света София 1997“ обявяват ХVI Национален Коледен литературен ученически конкурс за есе на тема „КУЛТУРА ПОД КАРАНТИНА“. В конкурса могат да участват ученици в гимназиален курс на обучение (VIII – XII клас) от цялата страна. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него трите си имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка. Есетата в обем до две машинописни страници ще се приемат до 20 ноември 2020 г. в отдел „Културна и проектна дейност“ на Столична библиотека по пощата на адрес: София 1000, пл. Славейков №4, Столична библиотека, отдел „Културна и проектна дейност“, за конкурса „КУЛТУРА ПОД КАРАНТИНА“, както и на следния e mail: k_otdel@mail.bg.

Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. д-р Алберт Бенбасат – преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет „Журналистика и масова комуникация“

и членове:

доц. д-р Марин Бодаков – преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет „Журналистика и масова комуникация“
Йовка Иванчева – ръководител сектор „Културна и проектна дейност“ в Столична библиотека

Коледното тържество за награждаване на отличените участници ще се проведе в Столична библиотека на 10 декември 2020 г. от 17:00 ч.

На отличените ще бъдат връчени следните награди:

Първа награда – ваучер за подарък на стойност 100 лв., книги, грамота и плакет
Втора награда – ваучер за подарък на стойност 70 лв., книги, грамота и плакет
Трета награда – ваучер за подарък на стойност 50 лв., книги, грамота и плакет
Специална награда на директора на Столична библиотека – смарт часовник, книги, грамота и плакет
Специална награда на председателя на НЧ “Света София 1997” – ваучер за подарък на стойност 70 лв., книги, грамота и плакет
Поощрителни награди – 10 броя, грамоти и книги

За контакти:
Сектор „Културна и проектна дейност“
тел. 02/8015914 и 02/8015922
email: k_otdel@mail.bg 
г-жа Йовка Иванчева, г-жа Мариела Благоева

Image Description

Американски център

Read More