• Начало
  • Новини
  • Финални срещи по проектa „Столична библиотека – център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“

Финални срещи по проектa „Столична библиотека – център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“

  • 30.11.2021

На 24, 25 и 26 ноември екип на Столична библиотека проведе заключителни срещи по проект за регионална дейност „Столична библиотека – център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“, финансиран от Министерство на културата. При реализацията на проекта бяха проведени и три обучителни семинара в две направления – организиране на библиотечния фонд по новата Универсална десетична класификация и специфики при събиране, подбор, съхранение и популяризиране на краеведски материали. В периода май – ноември освен шестте срещи в трите общини – Горна Малина, Елин Пелин и Мирково, бяха проведени и 35 споделени практикума, в които малки работни групи от библиотекарите приложиха новите знания. Усилията в практикумите бяха насочени към придобиването на реални умения за работа на терен с последната Универсална десетична класификация и с нормативните изисквания и практики, които се прилагат в библиотечните дейности.
В рамките на проекта бяха издирени и дигитализирани краеведски материали от архивите на читалищните библиотеки към общините Горна Малина, Елин Пелин и Мирково.
Всички материали от проекта ще бъдат достъпни през Дигиталната платформа на Столична библиотека.

Image Description

Американски център

Read More