Новини

Заседание на Обществения съвет на Столична библиотека

19.08.2015
Заседание на Обществения съвет на Столична библиотека

Днес, 19.08.2015 г., се проведе заседание на Обществения съвет на Столична библиотека. Бяха разгледани приоритетите за дейността за периода 2016-2018 г. и културните инициативи до края на 2015 г. Членовете на Съвета взеха решение да подкрепят предложението на ръководството на Столична библиотека за увеличаване на бюджета за периода 2016-2018 г.

 

«
Всички