Проекти

Защитени ли са жените в София - дискусия в Столична библиотека

23.11.2016

 На 21.11.2016 г. в Столична библиотека се проведе втори дискусионен форум на тема "Сигурност и безопасност на жените и момичетата" по проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността" на фондация ЦИПЖ и Столична библиотека. Дискутанти във форума бяха Антоанета Василева от фондация "Асоциация Анимус", Десислава Викторова от ГД "Национална полиция" и модератор Татяна Кметова, директорка на Центъра за изследвания и политики за жените. В дискусията взеха  участие директорката на Столична библиотека Юлия Цинзова и колеги от библиотеката.

Проявата бе посветена на началото на шестнайсетдневната международна кампания за борба с насилието над жените, която започва на 26 ноември.

Участниците в дискусията се обединиха около следните тези:

Сътрудничество на НПО с местните власти и полицията за предотвратяване на насилието над жените и момичетата във всичките му форми дава много добри резултати и е ключ към промяната на стереотипите и откритото заявяване на нулева толерантност към насилието, основано на пола в публичното пространство. То е необходимо, за да бъде повишено доверието на пострадалите в институциите и да ги овласти да потърсят правата си.

Все още нашето обществото не е запознато и има висока търпимост към някои от по-малко дискутираните форми на насилие, основано на пола, като насилието в онлайн пространството, ранните бракове, изнасилванията, блудствата и сексуална експлоатация, поради което и просветителската работа с цел превенция, в която да бъдат привлечени културните и образователни институции в столицата, трябва да продължи. Дискутирани бяха примери от Европа и предложения за учредяване на столична награда за медиите за етично и професионално представяне на проблемите, свързани с насилието, основано на пола, както и организиране на конкурси в столичните училища и детски градини на тема "НЕ на насилието", съпътствани с инициативи, които насърчават равенството между половете - спортни състезания, изложби и дни на равенството.

В заключение форумът завърши с посланието, че най-важната работа в бъдеще е тази със семействата, където насилието се ражда, и точно към това предизвикателство трябва да се насочат обединените усилия на НПО, местни власти, полиция, социални работници и културни институти.

Проект "Равенство за местно развитие - приносът на общността " се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2016 .

 

 

 

 

«
Всички