Проекти

Заключителна кръгла маса на проекта „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“

17.10.2016

Кръгла маса „Ролята на местните власти за насърчаване на културните и творчески индустрии“ се състоя на 12 октомври в София. Това е финално събитие по проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство със Столична библиотека. Тя е част от поредица обществени дискусии за създаването на работещ инструмент, който да спомага за по-успешното, мащабно и устойчиво развитие на „културни и творчески индустрии“ (КТИ)в полза на иновативното градско развитие. В кръглата маса участваха представители на Столична библиотека - Мария Бранкова – ръководител на направление „Библиотечни колекции“, Таня Томова и Наталия Пискова.

Участниците предлагат методология за инвестиционно оценяване на проекти и събития в културните и творчески индустрии. Те обсъдиха резултатите от теренното изследване на фондация „Каузи“ и решиха доказаната в община Лондон методология да бъде представена пред Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на Столична община и да се насърчи прилагането й от общинските служители в районната администрация.

Самото теренно изследване показва, че въпреки наличието на модерни общински стратегически документи (напр. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г.) понятието „креативни индустрии“ или КТИ все още не е обособено и е слабо разпознаваемо от общинските служители. В допълнение, КТИ експертите и служителите в общинската администрация имат различни гледни точки относно ролята на администрацията и често те се изразяват в „свръхочаквания“ към общината.

За повишаване на качеството и броя на добрите практики организаторите предлагат още:

  • Разширяване на гражданското участие и прозрачността;
  • Опростяване на регулациите и режимите;
  • Въвеждане на електронно управление на ниво общинска власт;
  • Въвеждане на уведомителен, а не разрешителен режим;
  • Събиране на регулярна информация за сектора, включително статистическа такава;
  • Въвличане на повече от една институция по даден приоритет.

 

 

 

 

«
Всички