Събития

ХVI Национален Коледен литературен ученически конкурс за есе на тема "Култура под карантина "

08.10.2020

По традиция, в дните преди рождения си ден - 24 октомври, Столична библиотека обявява темата на тазгодишния XVI Национален Коледен ученически конкурс за есе - "Култура под карантина". И тази година темата е свързана с едно от най-значимите събития на 2020 година, а именно- възникването и разпространението на световната епидемия от КОВИД19 и нейното отражение върху живота на хората по света и в България в частност.

                                                                                    

Столична библиотека 
и 
Народно читалище „Света София 1997"
обявяват
ХVI Национален Коледен литературен ученически конкурс  
за есе на тема „КУЛТУРА ПОД КАРАНТИНА“
 
          В конкурса могат да участват ученици в гимназиален  курс на обучение (VIII – XII клас) от цялата страна. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него трите си имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка. Есетата в обем до две машинописни страници ще се приемат до 20 ноември 2020 г. в отдел „Културна и проектна дейност” на Столична библиотека  по пощата на адрес:
София 1000, пл. Славейков №4, Столична библиотека, отдел „Културна и проектна дейност", за конкурса “КУЛТУРА ПОД КАРАНТИНА “, 
както и на следния e mail:  k_otdel@mail.bg
 
 
Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури  с председател проф. д-р Алберт Бенбасат, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски", факултет "Журналистика и масова  комуникация”
и  членове:
доц. д-р Марин Бодаков, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски", факултет "Журналистика и масова  комуникация”
Йовка Иванчева – ръководител сектор ,,Културна и проектна дейност“ в Столична библиотека.
 
 
 
Коледното тържество за награждаване на отличените участници ще се проведе в Столична библиотека на 10 декември 2020 г., от 17:00 ч.
 
На отличените ще бъдат връчени следните награди:
Първа награда - ваучер за подарък на стойност 100 лв., книги, грамота и плакет
Втора награда - ваучер за подарък на стойност 70 лв., книги, грамота и плакет
Трета награда - ваучер за подарък на стойност 50 лв., книги, грамота и плакет
Специална награда на директора на Столична библиотека - смарт часовник, книги, грамота и плакет
Специална награда на председателя на НЧ “Света София 1997” - ваучер за подарък на стойност 70 лв., книги, грамота и плакет
Поощрителни  награди - 10 броя, грамоти и книги
 
 
За контакти:
Сектор „Културна и проектна дейност "
тел. 02/8015914 и 02/8015922
email: k_otdel@mail.bg 
г-жа Йовка Иванчева , г-жа  Мариела Благоева
 

 

 

«
Всички