Събития

Хайку божури разцъфват в Столична библиотека

03.10.2019
Хайку божури разцъфват в Столична библиотека

На 08.10.2019 от 18:30 ч. в Литературния клуб на Столична библиотека ще бъде представена двуезичната (а на места дори – триезична) хайку антология ‘Peonies/Божури’. Редакторът Илияна Стоянова е подбрала хайку от 57 поетеси от 24 държави. Към рецитала на българските автори ще се присъединят Дарина Денева, Весислава Савова и Франк Уилямс (гост от Британското хайку общество), които ще прочетат и хайку на някои от чуждестранните автори. Публиката ще има удоволствието да види и специален танка пърформънс от Марико Китакубо (Япония) в съпровод на традиционни музикални инструменти.

Елате и се насладете на единството на културите!

 

On Tuesday 8 October, at 6:30 pm, the bilingual (and at places even trilingual) haiku anthology ‘Peonies/Божури’ will be launched at the Literary Club of the Sofia City Library. The editor Iliyana Stoyanova has selected haiku from 57 poets from 24 countries. Along with the recital by the Bulgarian authors, Darina Deneva, Vesislava Savova and Frank Williams (a guest from the British Haiku Society) will also read haiku by some of the foreign poets. A special treat for the audience will be the opportunity to see a special tanka performance by Mariko Kitakubo (Japan) accompanied by traditional musical instruments.

Come and enjoy the unity of cultures! Admission is free.

«
Всички