Съобщения

Възстановяване на обслужване на читатели от 6 януари 2021 г.

05.01.2021

Уважаеми читатели, От 6 януари 2021 г. Столична библиотека възстановява обслужването на читатели в Централна сграда, Детски център, Американски център, Руски център, Информационен център, Корейски кът, филиалите "Сердика" и "Люлин" съгласно утвърдените „Правила за обслужване на потребителите в периода на действие на извънредната епидемична обстановка“. Читателите се обслужват при строго спазване на задължителните противоепидемични мерки, като престоят в читалните зали се ограничава до един час. Работното време в периода на извънредната епидемична обстановка е от 9.30 ч. до 18.30 ч. в делнични дни и от 9.00 до 15.00 ч. в събота. Читателите и потребителите могат да ползват безплатно всички дигитални услуги и ресурси на Столична библиотека, както и да поръчат сканирани части от книги, сборници и периодични издания на email libsofsbio@libsofia.bg. Филиал „Студентски“ временно няма да обслужва читатели.

«
Всички