Съобщения

Възстановяване на обслужване на читатели от 1 април 2021 г.

30.03.2021

От 1 април 2021 г. (четвъртък) Столична библиотека възстановява обслужването на читатели в Централна сграда, Детски център, Американски център, Руски център, Информационен център, Корейски кът, филиалите "Сердика" и "Люлин" съгласно утвърдените „Правила за обслужване на потребителите в периода на действие на извънредната епидемична обстановка". Читателите се обслужват при строго спазване на задължителните противоепидемични мерки, като заетостта на помещенията и читалните е до 30% от капацитета им.

Работното време е от 9:00 ч. до 19:45 ч. ; в събота от 9:00 ч. до 15:00 ч.

До края на м. април читателите и потребителите могат да ползват безплатно всички дигитални услуги и ресурси на Столична библиотека, както и да поръчат сканирани части от книги, сборници и периодични издания на email: libsofsbio@libsofia.bg.

Филиал „Студентски" ще  обслужва читатели от 5 април 2021 г. /понеделник/.

«
Всички