Съобщения

Временно се преустановява провеждането на масовите културни събития

09.03.2020

Във връзка със  заповед РД-01-117  от 08.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването се  преустановяват до второ нареждане  провеждането на масови културни събития - презентации на книги и изложби, литературни четения, концерти,клубни инициативи, арт ателиета  на територията на Столична библиотека  и нейните структури- филиали, Детски, Американски и Руски центрове.

«
Всички