Съобщения

Удължаване срока за презаверяване на изтекли читателски карти

12.05.2020

Столична библиотека удължава срока за презаверяване на читателските карти, изтекли през периода на карантината (13 март- 13 май 2020 ) до 30 юни 2020 г.

«
Всички