Събития

Училищните библиотеки и Закона за образованието

17.02.2015
Училищните библиотеки и Закона за образованието

Столична библиотека организира работна среща по проблеми, свързани с нормативната уредба, отнасяща се до работата на училищните библиотеки. Целта на нашите предложения е да се внесе корекция в Проектозакона за предучилищното и училищното образование и да се регламентира мястото и ролята на училищните библиотеки в нормативните и поднормативни документи.

Срещата ще се проведе на 19.02.2015 г. от 16:00 ч. в зала „Вяра”.
«
Всички