Събития

Традиционна дискусионна среща на "Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца"

04.03.2020
Традиционна дискусионна среща на

На 12.03.2020 г. от 16:00 ч. в зала "Виктория" на Столична библиотека ще се състои традиционната дискусионна работна среща на "Ноу - хау център за алтернативни грижи за деца" към Нов български университет на тема: "Семейно ориентиран подход в социалната работа - професионални рефлексии".

«
Всички