Събития

Свобода и кариера – решаващите нагласи, които определят посоката на реализацията ни 

24.03.2019
Свобода и кариера – решаващите нагласи, които определят посоката на реализацията ни 

Заповядайте на 26 март 2019 г. от 18:30 ч. на първата от новата за годината поредица лидерски лекции-беседи, в която ще говорим за това кое ни кара да се чувстваме свободни или роби в кариерата ни и на работа. Първо в собствения ни ум и после на другите. Кои са тези нагласи в мъжете и в жените, както и във взаимоотношенията ни. Как те се отразяват негативно и как да си помогнем да ги позитивираме по отношение на нашите избори, заетост, свободно време. 

Ще обсъдим и кои са приликите и разликите между двата пола. Как всички тези фактори се отразяват на поведението ни в семейството ни, в кръга от приятели и в живота ни като цяло. 

Част от кампании „Нова българска интелигентност“ и „Жени Лидери“ на Ясен Николов и Фондация „Деца на България“. 

Водещ: Гергана Андонова

 

26 март, 18:30 ч., Столична библиотека, пл. Славейков“ 4, сектор Обществени, естествени и точни науки“, етаж 3.

«
Всички