Събития

Светът на физиката на живо

05.01.2020
Светът на физиката на живо

Столична библиотека, списание „Светът на физиката"- Съюз на физиците в България и катедра „Физика" при МГУ „Св. Иван Рилски" представят лекторията „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО"  с лекция на тема: „(Не)спокойната Вселена" .

Лектор - астрофизикът Никола Каравасилев  

16 януари 2020 г. (четвъртък) от 17 часа  Американски център на Столична библиотека

«
Всички