Изложби

Световен ден на здравето

07.04.2015
Световен ден на здравето

„Здравето е състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг”.

Заповядайте на третия етаж в Столична библиотека, за да разгледате тематичната изложба.

     
 
     
 

 

«
Всички