Изкуство

Студентите от СУ гостуват на отдел „Изкуство”

31.10.2014
Студентите от СУ гостуват на отдел „Изкуство”

На 30.10.2014 г. в отдел „Изкуство” бяха на посещение студенти от Софийския университет „Св. Кл. Охридски ” - катедра „Библиотечно-информационни науки”, ръководена от  проф. Симеон Недков. Началникът на отдела Ирина Томова запозна студентите и гл. ас. д-р Силвия Станчева с особеностите и работата в отдела. Радваме се на вече дългогодишното приятелство с проф. Симеон Недков и неговите студенти.  Знанията, опитът и уменията на сътрудниците на отдела, а също и богатият фонд от книги, албуми, некнижни носители на информация, винаги са на разположение на студентите, изучаващи различни видове изкуства.


 

 

«
Всички