Книжовно наследство

Страстната седмица

03.04.2015
Страстната седмица

Понеделника след Цветница е първият ден на Страстната седмица – седмицата, посветена на страданията Христови. Всеки един ден от нея е белязан от събитие, което е част от Христовите страдания и от пътя към Голгота, разпъването на кръста и Възкресението - затова са наречени велики.

Велики понеделник

 

Вярвания: Иисус Христос влиза в Йерусалимския храм. Намира го пълен с търговци и ги изгонва, защото храмът е дом за молитва, а не тържище. В Евангелието се говори за проповедта на Иисус в храма и изреченото от него проклятие над безплодната смоковница – символ на човешката душа, която не познава молитвата, покаянието и не носи духовни плодове.

 

Обичаи и традиции: От Велики понеделник започва голямото великденско чистене, което е задължително за всеки дом. Освен това понеделникът е и последният от дните, през които може да се пътува.

 

Велики вторник

 

Вярвания: В нощта срещу Велики вторник Господ Иисус Христос бил във Витания и сутринта дошъл в Йерусалимския храм, където поучавал народа. Първосвещениците и старейшините, като слушали Неговите притчи, разбрали, че Той говори за тях и поискали да го заловят, но се побояли да Го нападнат открито, защото хората Го почитали като Пророк.

 

Обичаи и традиции: Според църковния обичай това е ден на поучения и последни нравствени наставления.

 

Beлика сряда

 

Вярвания: Христос е посетен от покаяла се грешница, която в притеснението си счупва съда с драгоценното мирo. Провежда се Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която Той им казва, че един от тях ще Го предаде. Юда излиза и Го предава, а през нощта срещу четвъртък Христос се моли в Гетсиманската градина до идването на предателя и залавянето Му.

 

Обичаи и традиции: На този ден на жените им е забранено да вършат всякаква домакинска работа - чистене, пране, шиене, готвене и др.

 

Велики четвъртък

 

Вярвания: Произнесена е смъртната присъда на Иисус Христос, която е потвърдена от Пилат Понтийски.

 

Обичаи и традиции: Отреден е за обредното боядисване на яйцата, като първите винаги са червени.

 

В миналото това, колко яйца ще се боядисат, се е определяло от броя на членовете на семейството. Обикновено се приготвяли по 30-40 яйца, а в богаташките къщи техният брой стигал до 200-300. Традицията повелява с боядисването на яйцата да се заеме най-старата жена в семейството. Първото боядисано яйце се поставя пред иконата вкъщи и се пази до следващия Велики четвъртък, а след това се хвърля в течаща вода.

 

Разпети петък

 

Вярвания: Денят на великите страдания на Иисус, наричан още Велики петък или Разпети петък. Христос приема смирено съдбата си да бъде унижаван и принуден да носи при изкачването към лобното си място тежкия кръст, на който ще бъде разпнат.

 

Обичаи и традиции: В деня, в който е бил разпнат Исус Христос, не се върши никаква работа, защото се смята, че ако хората не спазват тази повеля, ще бъдат сполетени от нещастие.

 

Строго са забранени песните и веселбите. Народните обичаи повеляват в този ден да се мине под маса. Така човек символично се пречиства от своите грехове и оставя всички тежести и проблеми в ръцете на Бога.

 

Велика събота

 

Вярвания: Ден на погребението на Иисус Христос и на оплакването Му от майка Му Света Богородица и от жени, носещи миро. Тогава гробът му е запечатан и пред него е поставена стража.

 

Обичаи и традиции: На този ден има обичай жените да посещават гробищата, за да раздават боядисани яйца и хляб за душите на мъртвите. До обяд се разрешава домакинската работа, която по-нататък през деня се забранява напълно. Велика събота е и последният ден, в който могат да се боядисват яйцата за Великден. Пасхалната служба за Възкресение започва малко преди полунощ, а точно в 00:00 часа водещият службата свещеник трикратно възвестява възкресението на Христос с думите: „Христос воскресе”, на което богомолците отговарят: „Во истина воскресе”.

 

Великден

 

Приключват страданията на Христос (Страстите Христови).

 

Това е последният ден от Страстната седмица, наречен още Светлото Възкресение. Отново службата започва през нощта. Неделният ден е „започнал“ от залез слънце на съботния ден. След полунощницата в църквата свещеникът изнася светлината и призовава вярващите да дойдат и да вземат светлина от незалязващата светлина, понеже Христос е възкръснал.

 

 

 

 

 

 

 

 

«
Всички