Проекти

Столична библиотека с два нови скенера

27.06.2016

В Столична библиотека работят два нови скенера по проекта „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет“ на Столична община, който се реализира по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ”, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

Единият е специализиран скенер COPIBOOK COBALT, който извършва висококачествено и високопроизводително сканиране.

Другият е широкооформатен скенер WideTEK® 12-600, който извършва висококачествено сканиране и на 3D повърхности за по-качествени и релефни изображения.

Скенерите ще дадат възможност за по-качествено и по-ускорено дигитализиране на книги в Столична библиотека.

«
Всички