Събития

Столична библиотека издателство „АТЕА" ще представи книгата „Обща теория на образованието" – системи и модули"

28.10.2020
Столична библиотека издателство „АТЕА

На 5 ноември 2020 г. от 18.00 ч. в Мраморното фоайе на Столична библиотека издателство „АТЕА" ще  представи  книгата „Обща теория на образованието" – системи и модули".
Книгата е нова образователна форма, която е структурирана на основата на съвременните директиви, които обхващат образованието, културата, държавните и обществени процеси.
В нея авторът Йордан Р. Йорданов разглежда връзките и отношенията между отделните звена и системи, социалните проблеми, които спъват общественото развитие и дава решения, приложими и спомагащи както образователното и културно дело в страната, така и индивидуалното осъзнаване и развитие.
Йордан Р. Йорданов е обществен деятел и практик в сферата на културата, науката, изкуствата и образованието от гр. Варна, с дейност в цялата страна.
Йордан Р. Йорданов е общественик, писател, лектор със задълбочени познания в сферата на историята и културата на българския народ, автор на тематични разработки, подпомагащи съграждането на съвременната личност.
С дейността си създава средище за научни конференции, лектории, нова литература, обществени дискусии, концерти и други, посветени на българската култура, история, национална идентичност, нравствени и морални ценности, въпроси, свързани с образованието и актуални обществено-икономически теми, които дават вдъхновение за творчески проекти.

           Повече информация за събитието на следния линк  https://www.facebook.com/events/355524488872461

«
Всички