Съобщения

Специализирани библиотечни услуги в изпълнение на Решение № 704

11.06.2019

Уважаеми потребители, 

във връзка с изпълнението на Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г. за предприемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, Ви информираме, че Столична библиотека осъществява следните специализирани библиотечни услуги, в съответствие с чл. 52, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки:   

  • Предоставяне на писмена библиографска справка;  
  • Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;  
  • Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;  
  • Достъп да външни мрежови ресурси и бази данни;  
  • Копиране на библиотечни документи;  
  • Публикуване на издания.
«
Всички