Софийски акценти

Софийски светци

26.03.2015
Софийски светци

Св. мъченик Георги Софийски Стари

 

Св. Георги Софийски Стари е един от многобройните мъченици за вярата от първите години на турското робство. Той е и един от малцината, за които са запазени писмени свидетелства. За жалост житието му е написано от неизвестен автор и не е запазено. До нас е достигнало само в гръцки препис. Св. Георги е роден през 1407 година в София. В християнската вяра и благочестие го възпитали родителите му. Младият мъченик бил с военен чин - в турската или византийската войска, житиеписецът не пояснява. По примера на своя молитвеник и закрилник св.

Георги Победоносец изпълнявал достойно войнишката си служба и получил знака на голямо отличие. Когато навършил 30 години, се озовал в завзетия от турците град Одрин. Там на 26 март 1437 година пострадал заради искрената си вяра в Господ Иисус Христос.

Турчин-оръжейник, при когото св. Георги отишъл да му оправи лъка, похулил християнската му вяра. Уверен в безкрайния блажен живот с Бога, св. Георги без страх изповядал и защитил вярата си. Турците го заловили, увещавали, заплашвали и жестоко измъчвали. Осъдили го на смърт - първо го проболи с нож, а после го изгорили на клада.

«
Всички