Софийски акценти

Софийски Акценти - Читалнята на Столична библиотека

14.06.2020
Софийски Акценти - Читалнята на Столична библиотека

Читалнята през 1938 г. Помещаваща се в шестстаен апартамент на първия етаж на ул. "Мария Луиза" 47 срещу кино "Модерен театър". Има две читални, две стаи за фонда, кабинет за уредника, една канцелария за персонала - библиотекар-деловодител и библиотечен пазител. През 1939 г. фонда на Библиотеката е 13 400 тома, 25 243 посещения и 26 203 заети библиотечни материали. Повече за историята на най-голямата обществена библиотека в България може да прочетете в книгата "Адрес Столична библиотека", издание на сектор "Краезнание" на Столична библиотека.

«
Всички