Библиографии

София и софиянци в българския предосвобожденски периодичен печат.

София и софиянци в българския предосвобожденски периодичен печат.

Библиографски указател. Посвещава се на 75-годишнината от създаването на Столична библиотека. Библиографията е представена и като електронна база данни в рубрика Каталози.

«
Всички