Софийски акценти

Снимка на Апостола в Османския архив в Истанбул

17.02.2019
Снимка на Апостола в Османския архив в Истанбул

По случай 146 години от гибелта на Васил Левски ви показваме негова снимка, открита през 2018 г. в Османския архив в Истанбул. Турски експерти съобщават на българските си колеги, че в архива се намират документи за дейността на Апостола. Виктор Комбов, уредник в музея в Ловеч, работи в архива и освен снимката показва и екземпляр от Устав на Българския революционен таен комитет, отпечатан в Женева през 1872 г. Според специалистите новооткритата снимка на Левски най-много се доближава до познатия негов овален портрет, направен във фотоателие в Букурещ през 1872 г. Вероятно тази фотография е използвана от властите за издирването на Левски, защото на гърба й има следното описание: „Със среден ръст, светлокестеняви мустаци, червендалесто лице и когато приказва, единът му зъб се показва малко навън, повдига малко устната си, а очите му са големи и пъстри.“ Това описание съвпада с описанието, което дава пред властите през октомври 1872 г. съратникът на Левски Иван Фурнаджиев.

«
Всички