Книжовно наследство

Секновение - 29 Август

26.08.2015
Секновение - 29 Август

Празникът Секновение се смята за край на лятото.

 

Това е вторият летен празник,свързан с името на Св. Йоан, след Eньовден,но този път посветен на смъртта му. Той се нарича Секновение и поради вярването, че на този ден се сече лятото, секат се денят и нощта – стават равни. На Секновение водата и времето започват да застудяват, затова никой не бива да се къпе в реките – ако наруши забраната, ще се пресече.

И този празник има двойствена ориентация – съотнасяйки езически и християнски представи: смъртта на лятото и смъртта на св. Йоан Кръстител. Едва ли случайно те са обединени в общото название Секновение. В чисто християнски план празникът носи идеята за цикличността, защото с другите два дни в годината, посветени на Йоан Кръстител, се образува системата: раждане – Еньовден, кръщаване – Ивановден и смърт – Секновение, т.е. отсичане главата на светеца.

 

 

Обредността на Секновение е съпътствана от ред забрани. По аналогия с пролятата кръв на светеца е забранена консумацията на червено вино и червени плодове. Някъде празникът се нарича и Иван-Коприван, защото според легендата отрязаната глава на светеца била хвърлена в копривата.

 

 

Православната църква свързва празника с отсичането на главата на св. Йоан Кръстител и носи още названията: ОбсечениеСв. Йоан с отсечена главаЦърн св. Йоан. В житието на светеца се споменава, че св. Йоан Кръстител е обезглавен по желание на царица Иродиада, която встъпвайки в брак с брата на мъжа си, е порицана от Йоан Предтеча. Учениците погребват тялото му, а главата остава като реликва. Константин Велики я премества в гр. Емеса. По-късно е последователно пренасяна в Халкидон, Цариград и Комана.

 

 

Празникът е известен още като “Обсечене”. Според традиционните народни схващания на Секновение “денят и нощта се стигат”, т.е. стават равни по времетраене. Вярва се, че на този ден змиите и гущерите се прибират в своите леговища. Скриват се и демоните на природата - самодивите. Смята се за “лош ден” (“тежък празник”), по време на който не трябва да се работи и да се започва нищо ново. Някъде през нощта палят огньове за предпазване от злите сили.

«
Всички