Събития

Седмица на бащата

14.11.2014
Седмица на бащата

Столична библиотека и фондация "Лале" с подкрепата на Imaginarium организират Седмица на бащата от 17 до 23 ноември 2014 . Това е е инициатива в рамките на националната кампания „Да бъдеш Баща“ (  www.mencare.bg  ), реализирана от обединение от 10 граждански организации.   Целта е да се постави фокус върху ползите от активното участие на бащите (и значими мъже от семейния кръг) в живота на децата за среда без насилие и пълноценно развитие на детето. 
В Седмицата на бащата ще вземат участие различни организации, институции, центрове и клубове. Идеята е да допринесат за разкриването на разнообразни възможности за позитивно, активно и ангажирано участие на бащите в живота на децата. 

Тук можете да видите програмата на Седмицата : Линк . 

«
Всички