Новини

Съботни занимания за деца в Американския център

07.02.2018
Съботни занимания за деца в Американския център

За тези, които обичат науката и технологиите, от 10:00 до 11:00 ч., Американският център при Столична библиотека предлага възможност за работа с 3D писалки, запознаване с 3D принтер, елементарно програмиране с роботите Finch, игри-конструктори.

Деца до 9-годишна възраст могат да учат английски с доброволката Кристабел Конта от 11:30 до 12:30 ч. Кристабел е ученичка в Американския колеж.

От 12:30 до 13:30 ч. предлагаме възможност да участвате в Музикален клуб с доброволката Макана Брукс – американка, която учи в България по програмата за обмен на ученици на Американския съвет за международно образование.

Дискусионен клуб за ученици от средна и горна училищна възраст с Лили Глейезер – също участнчка в обменната програма за ученици на Американския съвет, от 12:30 до 14:00 ч.

Участието е безплатно. Повече информация за програмите вижте на уебсайта на Американския център www.acsofia.org

«
Всички