Новини

Работна среща за Проектозакона за образованието

20.02.2015
Работна среща за Проектозакона за образованието

На 19.02.2015 г. от 14:00 ч. в зала „Вяра” на Столична библиотека са проведе работна среща с представители на Столична библиотека и училищни библиотекари.  Работната група обсъди проблеми, свързани с нормативната уредба, отнасяща се до работата на училищните библиотеки. Прието бе Становище с предложения към законопроекта за предучилищното и училищното образование.

«
Всички